Kinderen (t/m  ± 11 jaar)

De begeleiding van kinderen t/m ± 11 jaar

Lang geleden begon zich bij mij een droom te ontwikkelen. De droom dat ieder kind, ongeacht huidskleur, religie, culturele achtergrond of sociale binding, niet alleen ‘kind’ genoemd wordt, maar zich ook écht kind mag voelen. De droom dat alle kinderen de ruimte en vrijheid mogen krijgen om hun talent(en) te kunnen ontdekken en ontwikkelen!

Droom wordt streven

Helaas werd mijn droom jaren geleden ruw verstoord door de vele ervaringen die ik opdeed in mijn werk. Tijdens mijn werk in het speciaal onderwijs en op diverse kinderdagverblijven was ik regelmatig betrokken bij kinderen die op hun tenen liepen en die niet lekker in hun vel zaten. Soms was de oorzaak daarvan duidelijk, zoals bij kinderen waar bijvoorbeeld ADHD, ADD of Autisme vermoed of al gediagnosticeerd was. Vaak ook echter kon de oorzaak niet duidelijk worden vastgesteld. Verder kreeg ik in mijn privéleven te maken met ADHD, ADD, dyslexie, HSP (hooggevoeligheid) en de gevolgen bij kinderen van een scheiding. Ook de moeilijkheden waar kinderen van gescheiden ouders in een samengesteld gezin mee geconfronteerd worden, heb ik van dichtbij ervaren.

De veeleisende maatschappij  

Al vanaf zeer jonge leeftijd ligt er een grote druk op de schouders van kinderen. Zij kunnen daar zwaar onder gebukt gaan. Dit kan veroorzaakt worden door verwachtingen en/of eisen van bijvoorbeeld ouders, vriendjes/vriendinnetjes, of school. Als het kind bijvoorbeeld moeite heeft met leren en/of gedragsproblemen vertoont, moet een kind eerst getest en gescreend worden, om extra individuele begeleiding  te krijgen. Met andere woorden: er moet een label gehangen worden aan het kind.  Hoe begrijpelijk het labelen vaak ook lijkt, toch is mijn uitgangspunt dat ik graag naar het kind zelf kijk, zonder direct uit te gaan van een bepaald label. Ieder kind is namelijk uniek en speciaal, ongeacht het brede label dat hij/zij omgehangen heeft gekregen!

Mijn begeleiding

De begeleiding die ik aanbied is intuïtief. Mijn manier van denken en werken is out of the box, dat wil zeggen dat  mijn werkwijze niet beperkt wordt door vaste, bestaande kaders. Jouw kind gaat met mij op avontuur. Zo  ga ik samen met  je kind aan de slag met datgene waar hij/zij moeite mee heeft.

Wil je meer weten over mijn werkwijze? Kijk dan op Werkwijze kinderen (t/m ± 11 jaar) . Voor direct contact kun je mij bereiken via de link  ‘ Contact ‘.